ลูกค้าอ้างอิง
ความสามารถของเครื่องจักร
..............................................................................................................
เรามีเครื่องจักรความสามารถสูงสามารถรองรับการผลิตสินค้และบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยรายละเอียดของเครื่องจักรมีดังนี้
เครื่องอัดยางสูญญากาศ
1. เครื่องอัดยางสูญญากาศขนาด 300 ตัน 2 หน้าต่าง 1 ขายก
    สโตก 250 มม ขนาดเพลทรองรับแม่พิมพ์ได้ 600 x 600 มม
2. เครื่องอัดยางสูญญากาศขนาด 250 ตัน 2 หน้าต่าง 2 ขายก
    สโตก 250 มม ขนาดเพลทรองรับแม่พิมพ์ได้ 550 x 600 มม
3.  เครื่องอัดยางสูญญากาศขนาด ขนาด 200 ตัน 2 หน้าต่าง - 4 ขายก
    สโตก 200 mm ขนาดเพลท : 600 x 700 mm

เครื่องฉีด
1. เครื่องฉีดยางขนาด 250 ตัน 1 หน้าต่าง 2 ขายก
    สโตก 500 มม ขนาดเพลทรองรับแม่พิมพ์ได้ 630 x 750 มม
2. เครื่องฉีดยางขนาด 200 ตัน 1 หน้าต่าง 2 ขายก
    สโตก 500 มม ขนาดเพลทรองรับแม่พิมพ์ได้ 510 x 510 มม
3. เครื่องฉีด (Injection) ขนาด 300 ตัน 1 หน้าต่าง - 2 ขายก
   สโตก 500 mm  ขนาดเพลท : 580 x 600 mm

KS MOLDING
English
Thai